Skip to main content

IV-HUOLTO

Puhdistukset

Työ suoritetaan käyttämällä pyöriviä harjoja ja alipaineistamalla kanavistot. Harjoja ja alipaineistajia on useita eri kokoisille kanavistoille. Alipaineistamme kanaviReferenssejä : Kauppakeskus Tavastila, Kanta-Hämeen keskussairaala, Kauppakeskus Trio, Kolmeks-tehdas. Useita hotelleja, lukuisia omakoti -kerros jstot ja keräämme pölyt suodattimiin, näin oleskelutiloihin ei työn aikana pääse pölyä ja voimme suorittaa puhdistustyön vaikka kiinteistössä olisi toimintaa. Meillä on valmiudet kaikkiin puhdistuskohteisiin omakotitaloista teollisuuteen. 

Referenssejä :  Kauppakeskus Tavastila,  Kauppakeskus Trio, Kanta-Hämeen Keskussairaala, Kolmeks, Hotelli Emilia, Hotelli Cumulus.Lukuisia omakoti,-kerros ja rivitaloja.

Omakotitalojen puhdistukset suoritetaan huhtikuu-lokakuun aikana, kun pakkaskausi on ohitse. (ei tarvitse kulkea ovissa kylmällä ja säätö ei onnistu kylmillä ilmoilla .                                                                                                                                     

 


Robottikuvaukset

Iv-kanaviston robottikuvauksella voidaan etsiä kanavistosta ongelmakohtia ja tarkastaa kanaviston kunto. Myös puhdistustarpeen kartoitus käy kuvauksella helposti.

Kanavistojen definsiointi

Paikoissa joissa vaaditaan erityistä hygieniaa (esim. laboratoriot, meijerit, elintarviketeollisuus ja hoitolaitokset) ei aina pelkkä puhdistus riitä takaamaan riittävää hygieniaa. Silloin on turvauduttava puhdistuksen jälkeen desinfiointiin.

Säädöt ja tasapainoitukset

Vaikka ilmanlaatu olisi hyvä, ei se riitä takaamaan hyvää ilmanvaihtoa mikäli kanaviston säädöt / tasapainotukset eivät ole kohdallaan. Säätöjen on oltava suunniteltujen arvojen mukaiset. Oikeat ilmamäärät takaavat että huoneistossa / tilassa on riittävä ilmanvaihto, ja oleskelu tiloissa on viihtyisämpää. Jos painesuhteet eivät ole kohdallaan saattavat hajut ja epäpuhtaudet kulkeutua tiloista toisiin.

Ylipaineisissa huoneistoissa kosteus tiivistyy rakenteisiin (syntyy kosteusongelmia). Tämän vuoksi oikeat säätöarvot ovat erittäin tärkeitä ilmanvaihtolaitteistoiden toimivuuden kannalta. Mittaustyön yhteydessä laadimme mittauspöytäkirjat, ja toimitamme ne työn tilaajalle. Riittävävä ilmanvaihto takaa myös epäpuhtauksien poistumisen tiloista. Epäpuhtauksia ovat esim. hiilidioksidi, radon, formallehydin, tupakansavu sekä kosteushaitat.

Suodattimien vaihdot

Suodattimien vaihto suoritetaan lähes kaikissa kiinteistöissä liian harvoin. Jotta iv-laitteistot toimisivat halutulla tavalla, suodattimet pitäisi tarkistaa / vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Me teemme huoltosopimuksen suodattimien vaihdoista ja samalla tarkastamme laitteiston toimivuuden. Meiltä saa pussi- ja tasosuodattimet luokkaa EU3 - EU9 kaikkiin kiinteistöihin.

IV -pinnoitukset

Teemme kanavapinnoituksia Grafoseal-menetelmällä.

Grafoseal-menetelmällä voidaan luotettavasti ja kustannustehokkaasti varmistaa, ettei eristekuituja pääse ilmanvaihtojärjestelmän välityksellä leviämään sisäilmaan.

Grafosealillä voidaan myös varmistaa, ettei ontelolaattakanavista pääse leviämään haitallista betonipölyä. Lisäksi Grafoseal-pinnoituksen jälkeen ontelolaattakanavien puhdistaminen helpottuu, kun kanavan pinnalle muodostetaan sileä kalvo.